Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: A Shakespearean talk - Một cuộc hội thoại Shakespearean

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 13/2/2022


-----------------------------■A Shakespearean talk


Alwyn - GV Hinata - L


GV and L talk about Shakespeare


H: I just learned that Shakespeare invented a lot of words!

I thought “swagger” was a somewhat modern word so I was

astounded when I read it was from the 1600s!

A: Yeah! Shakespeare coined a lot of words, some of which

  we still use.

H: Coined? What does that mean?

A: It’s when you invent a new word or phrase.

H: Wow, how do people do that? I can’t think of anything

that needs a new word.

A: Don’t worry, you still have a lot of time to think of one.

Also, you might want to work on getting your name out there.

H: And why is that?

A: It’ll be easier for whatever word you coin to stick in

people’s mind, because more people will be exposed to it

or it might take years before people start using that word.

H: You mean, I might be already gone before my word even

gets used?

A: Unfortunately yes, so don’t spend too much time pondering

about it. Not everyone can be like Shakespeare.

H: I’ll definitely have my Shakespearean moment!

A: Maybe you should also get into theater then, to find

inspiration.

H: That may be difficult as I know nothing about theater haha.●Vocabulary:


Swagger  Vênh vang

Coin Chế, tạo ra (một từ mới)

Get it out there   Đạt được một điều từ đó

Pondering     Cân nhắc, suy nghĩ

Shakespearean  Mang thần thái, mang tính Shakespeare

Get into     Có hứng thú với●Comprehension Questions:


1. What was the word Shakespeare coined in the 1600s?

a. swag

b. swagger

c. slagger


2. What should Hinata do if he wants to coin a new word?

a. Get his name out there

b. Think about it for a long time

c. Don’t worry about it


3. Where could Hinata get inspiration from?

a. At the stadium

b. In theater

c. At the cinema


Một cuộc hội thoại Shakespearean


A - Alwyn H - Hinata


GV và học viên cùng trò chuyện về Shakespeare.


H: Mình mới học được rằng Shakespeare sáng kiến ra rất nhiều từ vựng mới. Mình đã luôn nghĩa “swagger” (vênh vang) là một từ hiện đại, cho tới khi mình đọc được nó trong một cuốn tiểu thuyết những năm 1600s!

A: Ừm! Shakespeare “coined” ra rất nhiều từ vựng mà ta vẫn còn dùng cho đến ngày này.

H: “Coined”? Nghĩa là sao?

A: Là khi ta tạo ra một từ hay một câu nói mới.

H: Ồ, làm sao họ có thể làm được điều đó? Tôi còn không nghĩ rằng trên đời này có một điều gì cần một từ mới để diễn đạt.

A: Đừng lo, cậu vẫn còn cả khối thời gian để sáng kiến thêm mà. Bên cạnh đó, cậu cũng cần để tên tuổi mình được biến đến.

H: Tại sao?

A: Vì khi đó những từ cậu nghĩ ra sẽ dễ đọng vào tâm trí mọi người hơn vì sẽ nhiều người đọc qua những gì cậu viết hơn, và có khi sẽ phải hàng trăm năm để mọi người bắt đầu dùng nó.

H: Nghĩa là tới lúc từ của mình được dùng rộng rãi thì có thể mình đã qua đời mất rồi à?

A: Tiếc là đúng như vậy đó, nên cậu không nên tốn nhiều thời gian lo lắng về nó đâu. Không phải ai cũng được như Shakespeare.

H: Mình chắc chắn sẽ có được một giây phút Shakespearean!

A: Có thể cậu nên đến rạp hát để tìm cảm hứng đó.

H: Cái đó hơi khó, tại mình chẳng biết gì về rạp cả. Haha.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #Shakespeare #bàihọctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnhthươngmại

5 views0 comments

Recent Posts

See All