Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam Campaign: Tết Trung Thu

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Ở mọi nền văn hóa, trẻ em luôn được cho là những thành phần có khả năng học những kỹ năng mới rất nhanh chóng. Vào Tết Trung Thu, DCEC Vietnam sẽ giúp bạn tìm lại đứa trẻ hiếu học còn sót lại trong mình qua các buổi học thú vị và qua phương pháp học tiếng Anh đầy hiệu quả của DCEC Vietnam.


Hãy tham gia cùng DCEC Vietnam vào mùa Trung Thu này để cùng tìm lại đứa trẻ hiếu học vẫn đang tồn tại đâu đó trong bạn qua các buổi học thú vị.


===================== English =====================


Across all cultures children are well-regarded for their ability to quickly learn new skills. This Tết Trung Thu, let DCEC Vietnam help reconnect you with the spirit of children by giving you the opportunity to once again learn and grow.


Join DCEC Vietnam this This Tết Trung Thu and reconnect with your inner child through the joy of learning.


===================== Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp. Liên hệ đăng ký học thử miễn phí Facebook: @DCECVietnam Twitter: @DCECVietnam Website: https://www.dcecvietnam.com/


#TếtTrungThu #ESL #vietnam

3 views0 comments

Recent Posts

See All