Lenses

OUR

BLOG

  • DCEC Vietnam

DCEC Vietnam Business Tips (video)

Trong công việc, bạn sẽ làm gì để vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng hiệu quả làm việc? Hãy cùng làm quen với từ vựng mới, "multitask" và làm quen với Grace, một trong những giáo viên được yêu thích nhất của DCEC Vietnam nhé!


Join DCEC Vietnam

DCEC Vietnam Lessons

#tuvungtrongngay #multitask #tienganhthuongmai #tienganhchodoanhnhan #tienganhchoCEO #hocthumienphi #DCECVietnam #freelesson