Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam Business Tips (video)

Trong công việc, bạn sẽ làm gì để vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng hiệu quả làm việc? Hãy cùng làm quen với từ vựng mới, "multitask" và làm quen với Grace, một trong những giáo viên được yêu thích nhất của DCEC Vietnam nhé!


Join DCEC Vietnam

DCEC Vietnam Lessons

#tuvungtrongngay #multitask #tienganhthuongmai #tienganhchodoanhnhan #tienganhchoCEO #hocthumienphi #DCECVietnam #freelesson

18 views0 comments