Lenses

OUR
BLOG

DCEC Dialogues: Ta cần phải có khả năng tư duy phản biện

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Vào thời buổi hiện nay, một cái nhấn nút thôi cũng đủ để mang đến cho ta thông tin về mọi nơi trên thế giới. Với một nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, mỗi cá nhân ta đều có thừa khả năng tạo ra một ý tưởng hay một ý kiến mới về bất kỳ mọi đề tài nào.


Trong quá trình nuôi dưỡng ý tưởng mới đó, ta cần phải quan sát vấn đề với một bộ óc có khả năng biện luận. Điều này bao gồm cả việc lắng nghe nhận xét từ người khác. Khi ở một mình, rất khó để ta có thể tự phản biện chính mình. Vì lý do đó, ta luôn phải giao tiếp, chia sẻ ý kiến trong quá trình suy luận. Đây cũng chính là mục đích chúng tôi tạo ra DCEC Dialogues, đây là một môi trường để bạn có thể tham gia truyền đạt tư duy và ý tưởng mới.


Nếu có hứng thú với các chủ đề thảo luận, chúng tôi rất muốn nhận được sự tham gia và chia sẻ ý kiến của bạn cùng các giảng viên DCEC tại DCEC Dialogues. Vì mỗi buổi là một buổi thảo luận tích cực giữa các thành viên tham gia và giảng viên, nên chúng tôi xin được giới hạn số lượng đăng ký mỗi buổi ở mức tối đa 5 người. Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này và tham gia cùng chúng tôi!


Thông tin lịch học:

- 17 tháng 11 (Thứ Tư, 7:00~7:30PM VNT, Scott)

- Liều tiêm bổ sung cho các nước đã phát triển và liều tiêm đầu tiên cho những quốc gia còn lại.


- 27 tháng 11 (Thứ Bảy, 3:00~3:30PM VNT, Ervin)

- Học từ xa: Ưu điểm và Khuyết điểm


- 22 tháng 12 (Thứ Tư, 6:30~7:00PM VNT, Myles)

- Bình đẳng giới tính trong giáo dục


Đăng ký qua đường dẫn:
============================ English =============================

In today's world, access to information is just through a click of a button. With an abundant source readily available, each one of us can create an idea or opinion about a topic.


When generating a good idea, we need to use critical assessment. This includes listening to somebody else’s opinion on the idea. An individual by himself can hardly assess his idea critically. For that, he needs to communicate with another person. This is where DCEC Dialogues, a platform for exchanging ideas, comes in.


If you are interested in discussing topics, join DCEC Dialogues and share your ideas about the chosen topic with our DCEC GVs. Since each session is an active discussion, the slots are limited so we are going to do it on a First come, first served basis. In the free lively sessions, each participant is expected to speak, listen and ask questions. We hope you don't miss out on this opportunity to practice what you've learned.


For the schedule and topics:


November 10 (Wednesday); 7:00~7:30PM VNT

Scott

Topic: Booster shots for Developed Countries and First shots for the Rest


November 27 (Saturday); 3:00~3:30PM VNT

Ervin

Distance Learning: The Good and the Bad


December 22 (Wednesday); 6:30~7:00PM VNT

Myles

Gender Equality in Education


To register, please click this link/ button:


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tiengAnh #English #giaotiếp #vănhóa #thảoluận #hoạtbát #discussiongroup


5 views0 comments