Lenses

OUR
BLOG

DCEC cho 18 năm

Updated: Apr 14, 2021

Đây là lời chúc của DCEC cho 18 năm tạo nên những kỷ niệm và tình bạn sẽ còn lâu dài hơn nữa.
#Trườngtiếnganhthươngmại#bàihọctiếnganhtrựctuyến#giáoviênchuyênnghiệp#TiếngAnhchodoanhnghiệp#Tiếnganhchodoanhnhân#mởrộngkinhdoanh


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

5 views0 comments

Recent Posts

See All