Lenses

OUR
BLOG

Các học viên muốn biết về DCEC Vietnam Giáo viên: Ervin

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Ervin


Bấm Cài đặt để có phụ đề tiếng Việt


Nhấp vào nút để xem danh sách các giáo viên đa quốc gia, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm:=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

3 views0 comments