Lenses

OUR
BLOG

An Influencer’s LifeAn Influencer's Life

Characters: Y- Yana K- Kei


Y: You’ve been glued to your smartphone for more than

an hour now. What’s up?

K: Well, you know, there’s an online sale for clothes today

and I can’t choose the best outfit to buy!

Y: Don’t you think you already have tons of clothes in

your closet?

K: Well, I have to keep up with the latest fashion trends.

I’m an influencer, remember?

Y: That must be tough on you AND your wallet.

K: Sort of. But, hey, I sometimes get paid for brand

promotions. Not always, though.

Y: So why buy more clothes if they don’t sponsor you?

K: I just have to keep myself visible during the in-betweens

actually.

Y: Wow, I can’t believe being an influencer is a tough job.

K: You said it. I also have to be mindful of what I say and

do because people follow most of my advice and notice

everything I say on camera.

Y: Wow, you’re like a model of sorts.

K: Only thing is, I don’t walk on runways.
●Vocabulary:


​glued to

tons of keep up with trends influencer That must be tough Sort of brand promotion sponsor visible in-betweens You said it be mindful of ~of sorts Only thing is, runway

dán mắt vào một đống, một núi theo kịp (bắt trend) xu hướng người tạo ảnh hưởng Chuyện đó chắc là vất vả/khó khăn lắm Gần như vậy, Đại loại như vậy quảng bá nhãn hàng tài trợ nổi bật khoảng giữa (hai sự kiện nào đó) Đúng như cậu nói Chú tâm, để ý đến Một kiểu, một loại Chỉ có điều là sàn diễn, sàn catwalk (biểu diễn thời trang)


●Comprehension Questions:


1. Why has Kei been glued to her smartphone for more

than an hour?

a. She can’t choose which shoes to get.

b. She’s having difficulty finding clothes to buy.

c. She’s browsing through her social media sites.


2. Does Kei always get paid for brand promotions?

a. Yes, always.

b. No, not all the time.

c. No, not at all.


3. Why does Kei always need to be mindful?

a. Because she is not careful.

b. Because people see what she does and listen to her

words on camera.

c. Because she has to walk on runways.


Cuộc sống của một influencer

Nhân vật: Y- Yana K- Kei


Y: Cậu dán mắt vào màn hình hơn một tiếng rồi đấy. Có chuyện gì vậy?

K: À, cậu thấy đó, có một đợt khuyến mãi quần áo trên mạng hôm nay,

còn tớ thì không thể chọn bộ nào vừa ý nhất để mua cả.

Y: Cậu không nghĩ là cậu đã có cả núi quần áo trong tủ rồi sao?

K: Ừ thì, tớ phải bắt kịp những xu hướng thời trang mới nhất chứ.

Tớ là một influencer mà, nhớ không?

Y: Chuyện này thật vất vả cho cậu và ví tiền của cậu nữa.

K: Gần như thế. Nhưng, mà này, đôi khi tớ được trả công để quảng bá

nhãn hàng nữa mà. Dù không thường xuyên lắm.

Y: Thế sao phải mua thêm quần áo nếu họ không tài trợ cho cậu?

K: Thật ra, tớ vẫn phải giữ cho mình nổi bật giữa những lần nhận tài trợ đó.

Y: Ồ, tớ không tin nổi là làm một influencer là một công việc vất vả như vậy.

K: Đúng như cậu nói luôn. Tớ còn phải rất để tâm đến những gì mình nói và làm

vì người ta hầu như làm theo lời khuyên của tớ và để ý đến những gì tớ nói trước máy quay.

Y: Ôi, cậu giống như một dạng người mẫu vậy.

K: Chỉ khác là, tớ không bước trên sàn diễn thôi.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Tiktok: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #influencer #mạngxãhội #sns #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #influencer #mạngxãhội #sns #facebook #tiktok #like #trend


4 views0 comments