Lenses

OUR
BLOG

Add to Cart ■ Cho vào giỏ-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 15/5/2021

-----------------------------

■Add to Cart

Characters: J - Jon; C - Clark


Co-workers Jon and Clark went to a clothing store to purchase

new office attire.


J: Clark, I think I need to buy new clothes for work. I have not

bought new ones for two years now.

C: Neither have I. I think I also need to add new clothes in my closet.

J: Let’s go shopping!

C: That’s a great idea.


At the clothing store:


J: This is a new store here in the Philippines which originated from Japan.

C: Cool! I suppose the clothes will fit us well.

J: I hope so. Let’s look around and try some of the clothes.

(Both looked around the store)


C: Jon, have you found what you’re looking for?

J: Yes. Look, I have plenty in my cart. I am having a hard time choosing

 which one I will buy.

C: Oh no. You picked so many items. You enjoy shopping, don’t you?

I can see that some of the items are of the same style.

J: Yes. I like the style of the clothes so I picked different colors for one style.

C: Do you think it’s a good idea?

J: I think so. It would be easier for me to pick which clothes to wear for

 a particular day. Besides, the clothes are comfortable to wear.

C: I just got enough. Should we pay now?

J: We better do it now before I pick another pair of clothes.


●Vocabulary:

add to cart Cho vào giỏ

purchase Mua

attire Bộ đồ

closet Tủ quần áo

shopping Mua sắm originated Bắt nguồn từ

look around Nhìn chung quanh

plenty Rất nhiều

having a hard time Đang gặp khó khăn

style Phong cách

particular day Một ngày nhất đinh

Comfortable Thoải mái


●Comprehension Questions:

What did Jon want to buy?

 1. New toy

 2. New clothes

 3. New computer

Where did the clothing store in the Philippines originate?

 1. South Korea

 2. United States of America

 3. Japan

What does Jon have a hard time with?

 1. Choosing which one to buy

 2. Choosing which clothes to wear

 3. Paying the clothes he picked

Was it a good idea for Jon to pick different colors for just one style of clothes?

 1. Yes

 2. No


■Cho vào giỏ

Nhân vật: J - Jon; C - Clark


Hai đồng nghiệp Jon và Clark đến tiệm quần áo để mua đồ công sở mới.

J: Clark, tôi nghĩ tôi cần mua quần áo mới. Đã hai năm rồi tôi không mua gì hết.

C: Đằng này cũng vậy. Tôi nghĩ tôi cần thêm một vài bộ mới vô tủ đồ nhà mình.

J: Vậy đi mua sắm thôi!

C: Ý hay đó.


Ở tiệm quần áo:

J: Đây là một cửa tiệm vừa được khai trương tại Philippine, nó bắt nguồn từ Nhật Bản.

C: Tuyệt! Hy vọng quần áo sẽ hợp với chúng ta.

J: Hy vọng thế. Cùng đi vài vòng và thử vài bộ áo nào.

(Cả hai cùng đi vài vòng quanh tiệm)


C: Jon, tìm được bộ nào ăn ý chưa?

J: Ừm. Nhìn giỏ tôi đi. Chọn ra một bộ để mua sẽ rất là khó khăn đây.

C: Ôi không. Cậu mua hơi bị nhiều quá rồi đó, cậu thích mua sắm thật nhỉ?

Có một vài bộ trong số đó cùng một kiểu hen.

J: Ừ, tôi thấy thích kiểu này nên đã mua nhiều màu của cùng một kiểu áo.

C: Cậu có nghĩ vậy là ý hay không?

J: Tôi thấy thế. Làm vậy thì việc chọn áo để mặc mỗi ngày cũng đơn giản hơn phần nào. Với cả, chúng đều rất thoải mái khi mặc.

C: Tôi thì chọn vừa đủ áo rồi. Tính tiền thôi nhỉ?

J: Tốt hơn nên là thế, trước khi tôi lại chọn thêm vài bộ nữa.

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

11 views0 comments