Woman on Her Computer

Hướng dẫn đăng
ký học tại 

DCEC Vietnam

Điền và gửi thông tin cần thiết theo mẫu Đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang
Facebook @DCECVietnam hoặc
Skype : delacruz.receptionist2
Tham gia buổi tư vấn và lớp học thử hoàn toàn miễn phí
Đăng ký ghi danh với DCEC Vietnam
Chọn lịch học phù hợp
Mua sách học
(Quý học viên tự mua hoặc mua qua DCEC Vietnam)
Thanh toán học phí và phí tài liệu (nếu có) qua PAYPAL(*) theo phương thức như sau:
527px-PayPal_logo.png
  1. Quý học viên cần tự chuẩn bị một thẻ tín dụng (credit card) hoặc thẻ trả trước (debit card).
  2. DCEC Vietnam sẽ gửi phiếu yêu cầu thanh toán (invoice) thông qua PAYPAL đến email của quý học viên.
  3. Quý học viên thanh toán học phí/ chi phí tài liệu thông qua phiếu yêu cầu thanh toán trên bằng thẻ tín dụng/thẻ trả trước của mình.
  4. DCEC Vietnam xác nhận thanh toán.
Bạn đã sẵn sàng theo đuổi ước mơ
của mình chưa?
Phone Call

Hãy gọi cho

DCEC Vietnam

+8148-649-6588
Image by Glenn Carstens-Peters

Hãy đăng ký tiết học thử với

DCEC Vietnam

Customer Service Rep

Hãy chat với

DCEC Vietnam

Skype: delacruz.receptionist2
Facebook page: @DCECVietnam