Successful Manager

Những người đã đặt niềm tin vào DCEC Vietnam

Với khóa học tiếng Anh thương mại
của chúng tôi, bạn có thể...

Phát triển kỹ năng

phỏng vấn

Viết email với

văn phong rõ ràng,

chuyên nghiệp

Cập nhật kiến thức về kinh tế- thương mại và những vấn đề khác

Hoàn thiện khả năng thuyết trình và thảo

luận của bạn

Các học viên của chúng tôi là

Tất cả học viên đều là người đã/ sắp đi làm

Những khách hàng doanh nghiệp đến từ những lĩnh vực ngành nghề khác nhau

Đều cần phải sử dụng Anh văn trong công việc của mình

99% học viên của chúng tôi đều đã từng đi nước ngoài

Hầu hết đều là những học viên lâu năm

Các học viên đều phải tham gia các cuộc họp online và trao đổi email bằng tiếng Anh trong công việc.

KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY

(NHÓM DOANH NGHIỆP)

 

Các doanh nghiệp tham gia các lớp tiếng Anh

dành cho doanh nghiệp của DCEC

Các tổ chức tham gia

các chương trình tập huấn khác của DCEC

Japan Water Agency

JICA

NTT Travel Service Co., Ltd.

Asian Development Bank

Nippon No-Dig Technology Ltd.

Header for English lesson 1.jpg

Hãy sẵn sàng cho những cơ hội vươn ra thế giới!